Thời sự quân sự tổng hợp (phần 3) [Lưu trữ] - Trang 2 ...

Còn nói là T54A vì không thấy giá lắp đèn pha hồng ngoại. - Xe 024 và 267 đều là T55 nhưng thuộc 2 đời khác nhau. Xe 024 là đời xe không có 12,7 mm (đời đầu). Xe 267 là T55 đời sau, có 12,7 mm và cửa pháo hai hình bán nguyệt. Sở dĩ có chuyện này là vì lúc thiết kế T55 người ...

[index] [12786] [8048] [8447] [3991] [2983] [13970] [2189] [10848] [7031] [13182]

#